Kadaň

Mírové náměstí v Kadani
Mírové náměstí v Kadani.
Foto Lukáš Vrobel, 12. 2. 2007

Město

Město Kadaň leží v severozápadních Čechách v Ústeckém kraji v okrese Chomutov v podhůří Doupovských hor na řece Ohři. V současné době má přibližně 18 000 obyvatel a funguje zde průmysl energetický, strojírenský, stavebních hmot, oděvní, potravinářský a výroba keramiky. Na území města se nacházejí tepelné elektrárny Prunéřov a Tušimice, na východním okraji probíhá povrchová těžba hnědého uhlí. Historické centrum města s několika zajímavými památkami (hrad, gotická radnice, františkánský klášter) a dochovanou velkou částí opevnění je od roku 1978 městskou památkovou rezervací. Většina historické zástavby předměstí byla v 60. a 70. letech odstraněna, naopak vznikla nová panelová sídliště.
SOR B 9.5 3U2 5500
SOR B 9.5 (3U2 5500) na konečné linky 2 Nemocnice - dětské oddělení.
Foto Lukáš Vrobel, 12. 2. 2007

Silniční doprava

SOR B 10.5 2U1 9990
SOR B 10.5 (2U1 9990) na lince 1 v zastávce U nádraží.
Foto Lukáš Vrobel, 12. 2. 2007
Kadaní procházejí dvě silnice 2. třídy - číslo II/224 Vejprty - Hradiště - Klášterec nad Ohří - Kadaň - Pětipsy - Podbořany - Očihov (napojení na I/27) a II/568 Vernéřov (napojení na I/13) - Kadaň - Březno - Chomutov.
Až do léta roku 2006 byl jediným provozovatelem regionální a dálkové autobusové dopravy v Kadani Dopravní podnik Ústeckého kraje a jeho předchůdci. Spory o výši dotací mezi Ústeckým krajem a Dopravním podnikem Ústeckého kraje však vedly k tomu, že od 9. září 2006 Dopravní podnik provoz výrazně omezil. Velká část linek má pouze jeden nebo několik spojů, které jedou jediný den nebo několik dní v roce. Ve výběrovém řízení byl vybrán pro zajišťování základní dopravní obslužnosti v Kadani a okolí dopravce Autobusy Karlovy Vary, takže v současnosti jsou autobusoví dopravci v regionální a dálkové dopravě dva.
Autobusové nádraží v Kadani
Autobusové nádraží v Kadani s autobusy Dopravního podniku Ústeckého kraje typů SOR B 10.5 CNG a SOR C 9.5.
Foto Lukáš Vrobel, 12. 2. 2007
Autobusové nádraží v Kadani leží v blízkosti železniční stanice Kadaň. Regionální autobusy mají význam i pro dopravu po městě, kde zajišťují především spojení vlastní Kadaně s částí města Prunéřov, kterou městská hromadná doprava neobsluhuje. Ačkoli je Prunéřov součástí Kadaně, zdejší autobusové zastávky název města neobsahují.

Železniční doprava

Železniční stanice Kadaň
Železniční stanice Kadaň (do 9. prosince 2006 Kadaň město).
Foto Lukáš Vrobel, 12. 2. 2007
Kadaní procházejí železniční tratě číslo 140 a 164. Trať 140 Chomutov - Kadaň-Prunéřov - Karlovy Vary - Sokolov - Cheb je dvoukolejná a elektrifikovaná a kromě osobních vlaků jsou po ní vedeny i rychlíky. Na území Kadaně na ní leží železniční stanice Kadaň - Prunéřov, do 9. prosince 2006 nesoucí název Kadaň. V této stanici se odpojuje jednokolejná neelektrifikovaná trať 164 Kadaň-Prunéřov - Vilémov u Kadaně - Kaštice, po které jsou vedeny pouze osobní vlaky. Po zastavení osobní dopravy v úseku Kadaň předměstí - - Kaštice od 10. prosince 2006 jsou vlaky této tratě v podstatě kadaňskou městskou linkou, protože až na výjimky jsou ukončeny ve stanici Kadaň - Prunéřov, ze které jsou vedeny do stanice Kadaň (do 9. prosince 2006 Kadaň město) a některé až do zastávky s nákladištěm Kadaň předměstí. Žádné další zastávky nemají. Ve snaze předejít devastaci trati a udržet trať sjízdnou v celé délce, bylo v roce 2007 zavedeno o víkendech v turistické sezóně několik vlakových spojů z Kadaně do Poláků na Nechranické přehradě. Od března 2008 tato snaha pokračovala zavedením dvou párů spojů, vzniklých prodloužením motorových vlaků Plzeň - Podbořany do Kadaně. Provozovatelem vlaků jsou České dráhy, objednavatelem je společné uskupení občanského sdružení KDS a místních obcí.
Opuštěná výpravní budova zastávky s nákladištěm Kadaň předměstí
Opuštěná výpravní budova zastávky s nákladištěm Kadaň předměstí.
Foto Lukáš Vrobel, 12. 2. 2007

Městská hromadná doprava v roce 2007

Provozovna Technických služeb Kadaň v Polní ulici
Provozovna Technických služeb Kadaň v Polní ulici s vozem SOR B 9.5 (3U2 5500).
Foto Lukáš Vrobel, 12. 2. 2007
Městskou hromadnou dopravu v Kadani provozují Technické služby Kadaň, s.r.o. se sídlem a provozovnou na adrese Polní 1900, Kadaň, které jsou plně ve vlastnictví města. Současný název používá společnost od ledna 2002, předtím se jmenovala Služby města Kadaně.
Vozy SOR B 9.5 zleva 3U2 5500 a 2U1 9990
Vozy SOR B 9.5 zleva (3U2 5500) a (2U1 9990) v provozovně Technických služeb Kadaň.
Foto Lukáš Vrobel, 12. 2. 2007
Provoz městské hromadné dopravy je zajištěn dvěma autobusovými linkami označenými licenčními čísly 526 001 a 526 002 a používajícími také zjednodušené označení čísly 1 a 2. Trasy linek jsou uvedeny v následující tabulce. Nejsou vypsány všechny zastávky a nejsou vyznačeny varianty jednotlivých spojů.

526 001

Strážiště - Komenského-tržnice - Kpt. Jaroše-u Rozkvětu - U nádraží - Chomutovská-sídl. "B" - Nemocnice-poliklinika - Nemocnice-dětské oddělení - Jana Roháče-Šuplík

526 002

Polní ul. - Věžní ul.-Keramost - U hřbitova - Komenského-tržnice - Jungmannova-u parku - Komenského-tržnice - Na Podlesí-sídliště "D" - Kpt. Jaroše-u Rozkvětu - Chomutovská-sídliště "B" - Nemocnice-poliklinika - Nemocnice-dětské oddělení - Jana Roháče-Šuplík

SOR C 7.5 CVA 28-82
SOR C 7.5 (CVA 28-82) v garážích Technických služeb Kadaň.
Foto Lukáš Vrobel, 12. 2. 2007
Linka 2 jezdí v pracovní dny od 5.00 do 19.30 a mimo pracovní dny od 5.55 do 18.45 hodin. V pracovní dny jsou na ní vedeny jeden až dva spoje za hodinu, jindy ve směru k nemocnici čtyři dopoledne a tři odpoledne a ve směru do Polní ulice tři spoje dopoledne a tři odpoledne. Ke hřbitovu a na sídliště "D" zajíždějí v obou směrech pouze vybrané spoje. Na konečnou Jana Roháče-Šuplík jsou vedeny pouze dva spoje v pracovní dny, jeden dopoledne a jeden odpoledne (oba míjejí zastávku Nemocnice-dětské oddělení) a zpět se vrací jediný dopolední spoj (nezajíždějící k nemocnici a na sídliště "B"). Nejdelší spoje měří 7 km, maximální jízdní doba je 25 minut.
Vozy SOR C 7.5 zpředu CVA 28-82 a CVA 24-04
Vozy SOR C 7.5 zpředu (CVA 28-82) a (CVA 24-04) v garážích Technických služeb Kadaň.
Foto Lukáš Vrobel, 12. 2. 2007
Do autobusů městské dopravy se nastupuje předními dveřmi a vystupuje se dveřmi ostatními. Jízdné je třeba platit jednotlivě v hotovosti řidiči, čipové karty ani časové jízdenky (předplatní legitimace) se nepoužívají. Plné jízdné činí 6,- Kč, děti od 6 do 15 let mají nárok na poloviční jízdné za 3,- Kč, stejně se platí za psa. Zdarma se přepravují děti do 6 let, držitelé průkazů ZTP a ZTP-P a průvodce či pes ZTP-P.
Plnocenná jízdenka MHD Kadaň
Plnocenná jízdenka MHD Kadaň v hodnotě 6,- Kč vydaná v únoru 2007.
Foto Lukáš Vrobel, 12. 2. 2007
Městská hromadná doprava v Kadani byla zavedena až v polovině 90. let, do té doby se cestující přepravovali po městě regionálními linkami ČSAD. Původní vozový park tvořily čtyři autobusy dvoudvéřového linkového provedení typu SOR C 7.5 (číslo udává délku v metrech) s tmavě modrými čely, spodním šedo-fialovým pruhem po celém obvodu vozu a žíháním v odstínech modré na bílém podkladě na bocích. Dva z těchto vozů byly v roce 1995 vůbec prvními vyrobenými autobusy značky SOR - výrobní číslo 0001 a 0002. Další dva autobusy byly výrobních čísel 0007 a 0008. Později byly zakoupeny dva autobusy městského trojdvéřového provedení SOR B 9.5 registračních značek 2U1 9990 a 3U2 5500, které jsou bílé a doplněné reklamními samolepkami. Dva z původních vozů C 7.5 byly odprodány (jeden z nich dnes slouží v MHD v nedalekém Klášterci nad Ohří). V současné době zajišťuje provoz na každé z městských linek jeden autobus. Oba vozy SOR C 7.5 (státních poznávacích značek CVA 24-04 a CVA 28-82) slouží jako zálohy a autobusy smluvní dopravy.
Označníky zastávek
Označníky zastávek zleva 5. května-u šk. statku a Komenského-tržnice.
Foto Lukáš Vrobel, 12. 2. 2007
Autobusy jsou označovány na čele a pravém boku cedulí "Linka 1" nebo "Linka 2", v dolní části čelního skla je dále umístěna cedule s názvy obou konečných, která se neobrací, protože vedle názvů konečných jsou umístěny šipky znázorňující provoz v obou směrech. Kromě čísel jsou linky rozlišeny i barevně - orientace linky 1 používají bílé písmo na červeném podkladu a cedule linky 2 na modrém podkladu.
Zastávka U nádraží
Zastávka U nádraží s dopravní značkou "zastávka autobusu" doplněnou o nápis "MHD" a ceduli s názvem zastávky na tyči. Jízdní řády jsou umístěny na sloupu veřejného osvětlení na začátku zastávky.
Foto Lukáš Vrobel, 12. 2. 2007
Zastávky jsou osazeny jednotyčovými označníky s bílou nebo šedivou tyčí, na které je upevněna dopravní značka "zastávka autobusu" doplněná ve spodní části bílým nápisem "MHD", případně žlutý terč s modrým nápisem "Městská hromadná doprava". Pod tímto terčem je umístěna žlutá cedule s černě uvedeným názvem zastávky a žlutá plechová deska s jízdními řády, které jsou kryty přišroubovanými plastovými deskami (pro každý papír zvlášť). Dopravní značka "zastávka autobusu" má být správně umístěna na konci zastávky tak, aby ji autobus před zastavením minul, což se v případě jejího použití jako označníku neděje. V zastávce U nádraží směr Koupaliště a Nemocnice je značka (i s nápisem "MHD" a cedulí s názvem zastávky) umístěna na konci zastávky a deska s jízdními řády je upevněna v čele zastávky na sloupu veřejného osvětlení.
Jízdní řády jsou linkového provedení, tj. s uvedením odjezdů ze všech zastávek. Pro lepší přehlednost mají řádky střídavě bílé a šedivé pozadí a záhlaví (s licenčním číslem linky, nápisem "Městská autobusová doprava Kadaň" a uvedením trasy, období platnosti a zjednodušeného označení) je v případě linky 1 červené a v případě linky 2 modré.
Jízdní řád
Jízdní řád linky číslo 1.
Foto Lukáš Vrobel, 12. 2. 2007

Vyhledávání

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20