!-- -->

Tramvaje v centru Prahy

Postupná výstavba metra v centrální oblasti města, kterou můžeme vymezit roky 1974 - 1985 (v této době vznikly první provozní úseky všech tří tras, které obsluhují centrální oblast Prahy, další prodlužování se již děly na jejích okrajích), přinesla i jisté negativní jevy. Tehdejší plánovači nedokázali přenést přes srdce případné souběhy s povrchovou dopravou a tak byla poněkud "pročištěna" tramvajová síť. Pražané se s tímto dopravním prostředkem rozloučili např. v ulici Na příkopě či na Václavském náměstí (od Můstku k Muzeu). Čas ale ukázal, že to nebyl dobrý krok. Metro je výhodné pro rychlé cestování z centra do okrajových oblastí, ale nemůžeme po něm chtít, aby ještě zvládlo místní obsluhu centra, na to zkrátka není stavěné. Ono sestupovat po schodech kamsi do hlubin na nástupiště, popojet jednu stanici a zase se "škrábat" nahoru není pro cestující to pravé ořechové. Právě tady mohl být velký význam oněch zrušených tramvajových tratí...
Takový pohled na Václavské náměstí je již dlouho minulostí...
Takový pohled na Václavské náměstí je již dlouho minulostí...
Pohlednice, sbírka Damir Holas
Tomuto tématu se v několika článcích na stranách denního tisku věnovali i členové Společnosti pro veřejnou dopravu:
MF Dnes, regionální příloha Praha, 4.7.2003
Damir Holas, Společnost pro veřejnou dopravu


Dne 13.6.2003 jsme si v MF DNES mohli přečíst o plánu obnovy tramvajové trati mezi Václavským náměstím a Národním muzeem, která byla zrušena kvůli výstavbě metra roku 1980. S výstavbou této tratě lze jen souhlasit, neboť léta ukázala, že nedostatečnou obsluhu centra na kratší vzdálenosti neumí metro zajistit a je třeba ji řešit jinak. Proto je jisté, že návrat tramvají do této lokality je žádoucí - zvýší se i manipulační možnosti tramvajové sítě v případě nutnosti nouzových odklonů či výluk. Řada měst na západ od nás postupuje obdobně - do center se vrací povrchová doprava a často koexistuje i s dopravou pěší na společných pěších zónách. Doufejme, že se k těmto vyspělým městům jednou přidá i to naše. Bude to jedině dobře.
MF Dnes, regionální příloha Praha, 5.8.2004
Miroslav Klas, Plzeň


K probíhající pražské diskusi nad vhodností návratu tramvají na Václavské náměstí dovolte jeden názor od plzeňského přespolního. Myslím, že tramvaje na Václavské náměstí patří, jako tam patřily vždycky. Jejich návratu v rozumné míře bych se neobával, moderní konstrukce tratí zaručuje nízkou úroveň hluku a otřesů. Také klasický design červené "tétrojky" patří k pražskému "geniu loci" stejně, jako panoráma Hradu s Karlovým mostem. Pražské centrum není dobře dostupné veřejnou dopravou a ne každý je nadšen lezením do "krtka". Moderní učebnice architektury tramvaje dokonce doporučují na pěší zóny jako vhodný dopravní prostředek a výrazný městotvorný prvek. Stačí si zajet například do Strasbourgu, Plavna či Chorzówa, kde jsou jedny z mnoha pěkných příkladů, že tramvaje na pěší zóny v historickém jádru města patří a že pěším i obchodu nijak nepřekáží. Také argument odpůrců tramvají o nepěkném vzhledu trolejového vedení je čistě osobně emocionální. I trolejové vedení se nechá udělat s citem pro místní podmínky, na druhou stranu, přiznejme si, ono je na současném Václavském náměstí ještě něco ke zkažení?
Co bude dál? Jasné je jen jedno - s Václavským náměstím se do budoucna každopádně bude něco dělat, protože současný stav je nevyhovující a do dalších let nepřípustný. Velké změny celého prostranství jsou jistě dobrou možností, jak zde obnovit i tramvajovou dopravu. Věřme, že Praha se zbaví tohoto nedobrého dědictví z minulosti a vrátí svým obyvatelům i návštěvníkům kvalitní povrchovou obslužnost svého centra.