Tyto stránky provozuje občanské sdružení Společnost pro veřejnou dopravu a jsou věnovány našemu kamarádovi Jiřímu Hertlovi (1960 - 2002), spoluzakladateli sdružení i jeho internetových stránek.

Články

!-- -->

Tramvaje v pražských Radlicích

Úvodem

Pražské Radlice jsou již dlouhá desetiletí obsluhovány tramvajovou dopravou. Poprvé se tramvajový zvonec rozezněl starou zástavbou Radlic dne 16. 6. 1927. To se tramvaje "prokousaly" od křižovatky Radlické a Křížové ulice dále Radlickou až na konečnou smyčku v místním parku před základní školou. Kolem nízkých domků byla trať vedena v oblouku celých 155 metrů jednokolejně. V provozu zde byla linka č.18, po jejím přesměrování k vozovně Pankrác se zde usadily linky č. 6 a 14. Jako zajímavost lze uvést, že se tato trať stala doménou nejprve starých vozů a posléze hlavně tramvají T1, neboť linky č.6 a 14 byly vedeny jednovozově a tak se na nich objevovaly právě hlavně vozy T1, které nebyly uzpůsobeny na provoz ve dvojicích. Po dobu spartakiády v roce 1965 se sice na tehdejší lince 18 (vzhledem k jejímu zařazení na jednu z větví pro návoz diváků) objevovaly pouze tramvaje T3, ale jejich výhradního nasazení v pravidelném provozu se tato trať dočkala až v samém závěru své existence. Když 25. ledna 1983 vozovna Střešovice vypravila na tehdejší linku č. 23 poslední vůz T1, byla už v plánu Kroužku městské dopravy v Praze rozlučková jízda s tímto typem tramvaje. Ta se nakonec uskutečnila shodou okolností poslední vypravenou „té jedničkou“ evid. č. 5103 dne 26. března 1983 a nezapomnělo se ani na radlickou trať. Na trať, která v tu dobu již odpočítávala poslední dny své existence...
Souprava linky 6 na dnes již neexistující radlické smyčce.
Souprava linky 6 na dnes již neexistující radlické smyčce.
Repro z knihy "Pražské elektrické dráhy"
Stále se rozmáhající automobilová doprava a její dostředné vedení totiž potřebovaly prostor k výstavbě rozšířené Radlické ulice. A tak dne 1. listopadu 1983 tato trať osiřela. Zástavba kolem byla stržena, vznikla zde nová kapacitní čtyřproudá komunikace, na které ovšem místo pro tramvaje už nebylo. Trať byla provizorně ukončena na vratném trojúhelníku u zastávky Laurová.
Poslední den provozu tramvají před dlouhodobou výlukou - 1. říjen 2001.
Poslední den provozu tramvají před dlouhodobou výlukou.
Foto Tomáš Mykl (1.10.2001)
V říjnu 2001 byla zahájena dlouhodobá výluka této trati a to z důvodu budování silničního tunelu Mrázovka, který poblíž Anděla navazuje na již dříve zhotovený Strahovský tunel. Tramvaje tak vystřídaly náhradní autobusy firmy Hotliner, které však dojížděly až k blízké stanici metra B Radlická, kde byly lepší podmínky pro obracení. Už v této době se proslýchaly dvě verze další budoucnosti tohoto úseku: buď jeho likvidace nebo naopak prodloužení až k metru na Radlické. K rozšíření první verze možná přispěly i dva příklady z pražské tramvajové historie: tratě k bývalé dětské nemocnici na Karlově a na Ryšánku byly rovněž ukončeny trojúhelníkem, pak se ocitly v dlouhodobé výluce, ale z té se nakonec stalo definitivní zrušení provozu...
Stále existující zbytky tramvajového trojúhelníku na Karlově.
Stále existující zbytky tramvajového trojúhelníku na Karlově.
Foto Tomáš Mykl (2001)
Zkrátka a dobře to vypadalo, že trojúhelníku je odzvoněno, takže řada lidí brala poslední den před onou výlukou jako jeho poslední provozní den. Mnozí se s tím vyrovnali různě, jak svědčí i tento výrok jednoho "dopravního fandy": Hmm, tak jestli to má zůstat tak jak je, tak to jsem se nemusel v pondělí v noci trmácet přes celou Prahu do Radlic, abych si vyfotil poslední tramvaj na trojúhleníku Laurová (byla to T6A5 č.8694) ...
Zbytky tramvajové tratě na Ryšánce. Přežily do roku 2002.
Zbytky tramvajové tratě na Ryšánce. Přežily do roku 2002.
Foto Tomáš Mykl

Dění okolo Laurové na prahu 21. století

V roce 2004 měla být dlouhodobá výluka ukončena. Oficiální webové stránky DP Praha dlouho uváděly jako termín obnovení provozu 31. srpen 2004. Krátce se této trati věnoval i Miroslav Penc v článku "Letní výluky pražských tramvajových tratí", který vyšel v časopise DP-Kontakt 8/2004 (zde uvádíme jen úryvek): "Poslední z letos v létě uzavřených tramvajových tratí je trať Na Knížecí - Laurová. Po zprovoznění tunelu Mrázovka by měla být vyměněna kolejová konstrukce obratiště Laurová, provedeny opravy povrchů v Radlické ulici, opravy na křižovatce Radlická / Za Ženskými domovy a poté zde může být obnoven provoz. Trať byla v oblasti křižovatky Radlická / Křížová přeložena do nové polohy a také zde byl odstraněn zákaz potkávání vlaků." Další informace přinesla regionální příloha "Praha" MF Dnes dne 25.8.2004 v článku "Mrázovka se otevře již zítra" (opět přinášíme jen úryvek): "Zatímco tunel Mrázovka ulehčí dopravě severojižním směrem, řidičům mířícím ze západu metropole a Smíchova do centra příliš nepomůže. V Radlické ulici navíc počítá Dopravní podnik s tím, že zde konečně začne vyměňovat koleje na křižovatce u Ženských domovů, aby se do Laurové opět mohly vrátit tramvaje. "Přesné datum však ještě nelze říct. Začátek prací závisí především na skončení dokončovacích prací na tunelu Mrázovka. Zatím se počítá se začátkem na šestého září", řekla mluvčí městského dopravce Michaela Kuchařová.
Co k tomu dodat? Pokud by bylo bývalo šesté září skutečně dodrženo, jednalo by se zhruba jen o týdenní odklad (původně se počítalo s 31. srpnem - viz výše). V ostrém kontrastu s tímto, byť krátkým odkladem, je ale to, že řada jiných oprav (např. křižovatka Výtoň, Chotkova ulice) byly skončeny dříve (původní termín ukončení výluk byl v obou případech až 1. září). Když to šlo tam, proč to nejde na Laurové? Že by trať na Laurovou byla pro naše představené takové nechtěné dítě, které není tak na očích, aby jim přineslo vavřínový věnec a alespoň sádrovou bustu ve vestibulu radnice? Vždyť den před plánovaným oficiálním ukončením výluky se prostý občan NIKDE nedočetl, jak to vlastně s výlukou bude a občan trochu znalý se sice informací složitě dopátral, ale natolik rozporuplných, že nikdo vlastně nevěděl kde je pravda ...
Tři roky neměnný pohled - autobus firmy Hotliner odjíždí směrem k Radlické. Foto: Tomáš Mykl (2004) Šturc trianglu stále stejný, jen lehce zašlý. Foto: Tomáš Mykl (2004)
Pohled na trať je přeci jen jiný - při opravě vozovky byly odkryty koleje původní tratě do Radlic a ponechány ve vozovce. Foto: Tomáš Mykl (2004) Tři roky neměnný pohled - autobus firmy Hotliner odjíždí směrem k Andělu. Foto: Tomáš Mykl (2004)
Křižovatka u Křížové ulice vypadá přeci jen trochu jinak. Foto: Tomáš Mykl (2004) Autobus linky X-14 míjí portály právě otevřeného tunelu Mrázovka. Foto: Tomáš Mykl (2004)
Tramvaj na Laurové poprvé po třech letech! Foto: Tomáš Mykl (25.9.2004) Otáčení tramvají v trianglu. Foto: Tomáš Mykl (25.9.2004)
Jak to nakonec dopadlo, je patrné z předchozích snímků. Hned začátkem září 2004 se začalo opravovat obratiště v Laurové, byly vyměněny oblouky a výhybky (kupodivu opět za čepové, nikoli s pružnými jazyky, jak je v Praze obvyklé). Křižovatka u Ženských domovů byla částečně podbita. Proč se většina prací musela dělat až v září, když zejména Laurová byla stavbou tunelu Mrázovka nedotčena, je otázkou.
Provoz na Laurovou byl ve vší tichosti obnoven v sobotu 25.9.2004, bez jakéhokoli zájmu médií nebo přátel dopravy. Proslýchalo se, že v rámci prevence střetů aut a couvajících tramvají bude u trianglu světelná signalizace, nicméně k tomu nedošlo. O prodloužení tratě k Radlické se i nadále hovoří, zejména kvůli právě vznikající budově ČSOB u stanice Radlická. Na nové trati by měly být celkem 3 zastávky: Laurová (přesunutá z dnešní polohy), Radlická škola a Radlická. Nová nácestná zastávka bude i mezi přeloženou Laurovou a dnešní Křížovou. Pokud půjde vše dobře, tramvaje by se před radlickou školu a ke stanici metra mohly podívat v roce 2007. (podle článku Ing. Miroslava Pence "Prodloužení tramvajové tratě v Radlické", DP Kontakt 10/2005).
Stavba byla nakonec zahájena v srpnu 2007, čímž se zároveň začala psát poslední kapitola existence trojúhelníku Laurová.
Trojúhelník na Laurové má před sebou poslední etapu svého života. Na snímku čeká na příjezd dalšího spoje linky 6.
Trojúhelník na Laurové má před sebou poslední etapu svého života. Na snímku čeká na příjezd dalšího spoje linky 6.
Foto Damir Holas (13. 9. 2007)
Rozestavěná tramvajová trať na Radlickou u stávající konečné Laurová.
Rozestavěná tramvajová trať na Radlickou u stávající konečné Laurová.
Foto Damir Holas (13. 9. 2007)
Pokračování tohoto článku najdete zde.