Články

Rekonstrukce Štefánikova mostu (únor - srpen 2007)

Na šest měsíců, od února do srpna 2007, se museli Pražané obejít bez jednoho z mostů přes řeku Vltavu - Štefánikova. Ten navazuje na Revoluční třídu a vede vstříc Letenskému tunelu. Původně na tomto místě stál řetězový most Františka Josefa I. z let 1865 - 1868. Už ten, lidově zvaný Eliščin, nesl od roku 1919 jméno M. R. Štefánika. I přes rekonstrukci, která se uskutečnila na konci 19. století, ale přestával stačit stoupajícím dopravním nárokům a tak byl během 2. světové války, v průběhu let 1941 - 1942, vystavěn provizorní dřevěný most, aby tento, v té době nesoucí jméno hudebního skladatele Leoše Janáčka, mohl být rozebrán. Na jeho místě vznikl v letech 1949 - 1951 dnešní železobetonový most, tehdy se jménem Švermův, které mu vydrželo až do roku 1997. Ještě o dva roky déle stála na jeho novoměstské straně i socha Jana Švermy.
Stav vozovky a tramvajové trati na Štefánikově mostě před rekonstrukcí. Ze snímku je patrné poměrně značné zvlnění kolejnic.
Stav vozovky a tramvajové trati na Štefánikově mostě před rekonstrukcí. Ze snímku je patrné poměrně značné zvlnění kolejnic.
Foto Jan Loužek (22. 4. 2006)
Při průzkumu mostu po katastrofálních povodních z léta 2002 byl zjištěn jeho nevyhovující technický stav, který byl důvodem této rekonstrukce. Ta samozřejmě znamenala významný zásah do komunikační sítě města - kromě automobilistů si musely objízdné trasy najít i některé tramvajové linky, které tak v relativně krátké době podruhé na delší dobu opouštějí náměstí Republiky, které se rovněž výrazně mění, a to díky výstavbě nového obchodního centra. Náhradní doprava byla zajištěna formou odklonu pravidelné autobusové linky 133. Ta po dobu výluky obsluhovala obě zastávky tramvají situované na vyloučeném úseku: Dlouhá třída a Náměstí Republiky. Později byla do vyloučeného úseku odkloněna ještě jedna pravidelná linka - 207.
Tak tudy to nepůjde... Plechová ohrada a dopravní značení jsou nekompromisní.
Tak tudy to nepůjde... Plechová ohrada a dopravní značení jsou nekompromisní.
Foto Jan Loužek (9. 2. 2007)
Jak je ze snímku patrné, dlážděné vozovky a tramvajová trať s BKV panely již patří minulosti...
Jak je ze snímku patrné, dlážděné vozovky a tramvajová trať s BKV panely již patří minulosti...
Foto Jan Loužek (9. 2. 2007)
Autobus náhradní dopravy alias pravidelné, ale odkloněné linky 133 právě odbočuje k zastávce Dlouhá třída.
Autobus náhradní dopravy alias pravidelné, ale odkloněné linky 133 právě odbočuje k zastávce Dlouhá třída.
Foto Jan Loužek (9. 2. 2007)
Tramvaj na odkloněné lince 5 odbočuje ve směru od Bílé labutě k Masarykovu nádraží.
Tramvaj na odkloněné lince 5 odbočuje ve směru od Bílé labutě k Masarykovu nádraží.
Foto Damir Holas (13. 2. 2007)
A tady už máme Štefánikův most po rekonstrukci. Záběr je z kolaudace, kdy opravenou trať spolu s přilehlou křižovatkou u Letenského tunelu, která v létě 2007 také prošla rekonstrukcí, vyzkoušely dva vozy KT8D5.
A tady už máme Štefánikův most po rekonstrukci. Záběr je z kolaudace, kdy opravenou trať spolu s přilehlou křižovatkou u Letenského tunelu, která v létě 2007 také prošla rekonstrukcí, vyzkoušely dva vozy KT8D5.
Foto www.prazsketramvaje.cz (20. 8. 2007)
Výluka mostu byla ukončena 23. srpna 2007.

Prameny

Informace o historii mostu byly čerpány z webu Pražské informační služby.