České Budějovice opět bez trolejbusů

Je to k nevíře, ale obliba rušení a opětovného zavádění trolejbusové dopravy v Českých Budějovicích nezná zřejmě mezí. Narozdíl od důvodu 1. světová válka nebo koncepce dopravy bez trolejbusů je důvodem třetího zastavení jejich provozu ryze pracovní činnost a sice výluka ulice Na sadech a Senovážného náměstí. Po ukončení prací se trolejbusy do ulic naštěstí vrátily.
Senovážné náměstí - Pošta
Tak tady už trolejbus nikdy neuvidíte... Vůz 15Tr na lince 3 opouští dnes již zrušenou zastávku Senovážné náměstí - Pošta.
Foto Jiří Hertl (16. 6. 2001) - Archiv Jiřího Hertla
Městská doprava v Českých Budějovicích v roce 2001 zažila to, co za 92 let provozu ještě nepamatuje. Bylo rozhodnuto rekonstruovat inženýrské sítě v ulici Na sadech, vozovku Senovážného náměstí zúžit na dva pruhy (původně zde byly 4) a do uvolněných míst u Domu služeb přemístit zastávku od pošty a tím pádem nejkrásnější, ale nejhůře průjezdnou zastávku MHD v Českých Budějovicích - Senovážné náměstí, Pošta - zrušit.
Zastávkový sloupek Senovážné náměstí-Pošta
Tak tady už trolejbus opravdu nikdy neuvidíte... Zastávka Senovážné náměstí - Pošta, údajně dočasně zrušená.
Foto Václav Boček (4. 7. 2001)
Průběh prací byl tento. V týdnu od 25.6. 2001 probíhalo za plného provozu frézování dotčených míst. Situace, kdy v úzké ulici Na Sadech byly frézy, těžké náklaďáky, MHD a běžná doprava, byla neúnosná a tak od 28.6. byla vyloučena individuální doprava - jezdila tam jen "městská" a probíhaly stavební práce. To, co se ale odehrávalo, bylo přímo šokující. Autobusy a trolejbusy, jedoucí nejvýše 3-5 km/h, kymácející se ze strany na stranu po částečně vyfrézované vozovce, vlnící se po vjetí do díry nebo najetí na kanál spíše připomínalo provoz v Rumunsku nebo v Bulharsku v poslední křeči a ne fungující městkou dopravu. Zpoždění počítané v desítkách minut bylo běžné. Situace zkončila v pátek před půlnocí. Ulice se uzavřela i pro autobusy a trolejbusy.
Druhá část výluky se již musela obejít bez trolejbusů. Od soboty 30.6. vyjížděly do ulic Českých Budějovic jen autobusy. Autobusová garáž v Novohradské vypravovala naposledy všechnu linky MHD 1.5.1991, tedy před zahájen trolejbusového provozu. Rozsah výluky byl značný. V pravidelných trasách jezdily jen 4 linky. 13 linek bylo odkloněno do náhradních tras a linka č.15 byla bez náhrady zrušená! Jednalo se o vůbec první zrušení linky bez náhrady. K výluce byla jednak využita trasa přes Palackého náměstí a jednak trasa Dukelskou (!) ulicí. Zejména Dukelská ulice nepatří k nejširším, ale Dopravní podnik tam poslal hned 8 linek. V protisměru byla proto vedena jen linka 14, ostatní linky jely Mánesovou.
Celkově lze provoz hodnotit mírně pesimisticky. Byť dopravní podnik toto prodělával poprvé v životě, dopustil se drobných chyb, které lze ještě tolerovat. Došlo však minimálně ke dvěma velkým omylům, a ty jsou neprominutelné. Již ve vedení linek chyběla obsluha Husovy ulice (zastávka U Zelené ratolesti) a Mariánského náměstí (stejnojmenná stanice a stanice Družba směrem do centra). Provoz okružní linky (například uvolněné č.15) se přímo nabízel a bil do očí (zvláště, když tak jezdí většina aut). Druhá chyba vznikla až při provozu a je trestuhodná. Nebyly totiž vesměs dodržovány jízdní řády. Řidiče nic nenutilo je dodržovat a tak vozy jezdily zpožděné už z konečných. Veškerá silniční doprava byla vedena Mánesovou, a tak tam docházelo k dalšímu zpoždění. Z jízdních řádů se tak rázem stal kus nepoužitelného papíru. Cestující veřejnost toto nesla velmi nelibě a už se těšila na opětovné zavedení trolejbusů, což je určitě dobře.
Karosa B741 č.118 u Nádraží.
Kloubová Karosa na trolejbusové lince 2 před Nádražím.
Foto Václav Boček (12. 7. 2001)

A nakonec ještě pár zajímavostí

  • Stanice Poliklinika Sever není při směru Z centra pochopitelně použitelná. V opačném směru ale ano. Vozy tam však do středy jen projížděly (pokud možno těsně u chodníku - tedy v zastávkovém prostoru). Zřejmě po stížnostech obyvatel byla zastávka od čtvrtka 19.7.2001 opět obsluhována.
  • Nová stanice na Senovážném náměstí nebyla ještě hotova, stavělo se naproti podniku PVT.
  • Platil jakýsi podivný předpis (nebo nějaká ústní dohoda), že autobus, byť přijel do kolony jako poslední (např. šestý apod.), byl puštěn trolejbusy do rozkopané ulice jako první!!! Tím pádem např. jsem nemohl jet z práce linkou 3, neboť u semaforů jí pokaždé "jednička" předjela. Cestující veřejnost tím pádem na trolejbusy velice nadávala.
  • Během manipulací se sběrači v ulici Na Sadech byly mimo provoz všechny 21 Tr. Buďto je manipulace se sběrači těchto vozů obtížnější, nebo nestačily krýt kapacitu cestujících, která se během velkého zpoždění na zastávkách nashromáždila.
  • V pátek 20.7.2001 ráno postihla České Budějovice silná průtrž mračen. Nejhorší situace byla od 9 do 10 hodin, kdy došlo k zatopení sklepů, ale také křižovatky u Výstaviště. Byla zřejmě projížděna broděním. Kolem 13. hodiny se na lince 3 určitě, na ostatních linkách možná, objevily na několika pořadích autobusy. Buď byla některá měnírna dočasně neschopná (nebo rozvod proudu z ní), anebo nebyly trolejbusy schopny vyjet na odpolední šejdry z vozovny. Každopádně byla opět využita velká rezerva kloubových autobusů.
Citybus č.202 u Nádraží
Karosa Citybus č. 202 na autobusové lince 6 před Nádražím, kudy však tato linka běžně nejezdí. Slečinka marně hledá jízdní řád "šestky", pro který tam byl sice instalován rámeček, avšak na vlastní jízdní řád se jaksi pozapomnělo.
Foto Václav Boček (12. 7. 2001)
O srpnových víkendech 11. a 12. a opět 18. a 19. srpna 2001 došlo ještě jednou k úplné uzavírce ulice Na Sadech, tak aby se vše stihlo do "Živitelky".
Pravdou je, že zde popsaná výluka byla největší výlukou v historii trolejbusové dopravy v Českých Budějovicích (pokud nebudeme počítat dvacetiletou výluku v letech 1971-1991), ale občas se krajské město bez trolejbusů ještě ocitlo a to například nejen při povodních, o nichž píšeme jinde, ale i při výlukách sítě v prostoru mezi Mariánským náměstím a Rudolfovskou třídou. Nyní je ale situace již lepší, neboť byla dána do provozu nová trať na Pekárenské ulici, která přeci jen dává trolejbusové síti větší manipulační schopnosti. K větší operativnosti trolejbusů by mohly přispět dva manipulační oblouky Žižkova - Novohradská a Senovážné nám. - Rudolfovská. Prvně jmenovaný se dočkal realizace v roce 2005, druhý zatím na realizaci čeká.

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20