Alternativní veřejná doprava na venkově

Společnost pro veřejnou dopravu předložila v roce 2007 do veřejné soutěže v rámci Národního programu výzkumu a jeho dílčího programu Bezpečná a ekonomická doprava dva vlastní výzkumné záměry. Je pro nás velkým potěšením, že projekt Alternativní způsoby zajišťování veřejné dopravní obsluhy ve venkovských regionech obsadil ve své kategorii třetí místo a byl podpořen z prostředků Ministerstva dopravy ČR určených pro vědu a výzkum.
Na této stránce vás postupně seznamujeme s dílčími výstupy řešeného výzkumného projektu. V současné době je projekt již hotový a jednáme o možnosti uplatnit jeho výstupy. Níže jsou k dispozici roční a závěrečná výzkumná zpráva, které si můžete stáhnout a s uvedením zdroje používat pro svou potřebu. Další výstupy (plány stávající a navržené sítě v modelovém území) jsou bohužel natolik rozsáhlé, že je nemůžeme zveřejnit na tomto místě a případným zájemcům je zašleme v elektronické podobě.
Roční výzkumná zpráva 2008 - průzkum existujících systémů poptávkové veřejné dopravy ve světě i ČR a obecný návrh metodiky pro tvorbu poptávkových systémů
Závěrečná výzkumná zpráva 2009 - návrh legislativních úprav a řešení poptávkové dopravy v modelovém území
Jízdní řády - koncept zastávkových jízdních řádů autobusových linek v modelovém území
Poptávková doprava Strupčice - Sušany - jeden český příklad poptávkové regionální dopravy z malé obce
Bayerische Eisenstein
Mikrobus rozvážející děti od vlakové stanice v Bayerische Eisenstein po okolích osadách, sice není nikterak důstojným dopravním prostředkem, náhodná skupina turistů by se do něj již asi nevešla, přesto se o takovém druhu veřejné dopravy může 50% obcí v Plzeňském kraji o víkendech zatím jen zdát. Aplikací výstupů výzkumného projektu SPVD Alternativní poptávková doprava na venkově, by se mohla tato situace zlepšit.
Foto M. Klas, 11. března 2010